เสื้อแซวบ้านเมืองหลวง

ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ

ทดลองออกแบบได้ฟรี

ติดต่อสอบถามได้ที่ 085-763-4261

ขั้นตอนการออกแบบ

เลือกแบบเสื้อแซว

เสื้อแซวมีแบบแขนสั้นและแขนยาว
และมีทั้งชายและหญิง

เลือกลายเสื้อแซว

มีแบบลายเสื้อแซวให้เลือกทั้งหมด 30 แบบ

บันทึกและรีวิว

ทำการบันทึกแบบเสื้อแซวที่ต้องการ
สามารถดูตัวอย่างและแก้ไขแบบเสื้อแซวได้

เลือกแบบเสื้อแซว

สินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งด้านความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองหลวง

ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ ได้แก่ ส่วย ลาว เขมร และเยอ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลวงแก้วสุวรรณซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา …

คลังภาพ